woodworm

Com prevenir i eliminar els corcs

No és pas estrany que en aquells mobles de fusta més antics que tenim per casa o a les bigues del sostre apareguin petits forats, dels quals surt pols i un particular soroll. Aquests són produïts per larves d’insectes que s’introdueixen dins la fusta i s’alimenten d’ella. A banda del’impacte estètic, el fet de tenir…